Niezalogowany
zmień rozmiar:

DYŻURY WAKACYJNE – zapisy uzupełniające dla wszystkich Rodziców
w przedszkolach, których organem prowadzącym jest Miasto Płock
dla okresu od 17 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
Uwaga! 

Dotyczy również Rodziców dzieci, niebiorących dotychczas udziału w zapisach na dyżury wakacyjne)

 

Szanowni Rodzice,

uprzejmie informujemy, iż zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, uruchomione zostaną dodatkowe zapisy na dyżury wakacyjne. Odbywać się będą tylko za pomocą systemu informatycznego.  

Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż udało się uwzględnić wnioski Rodziców i zmodyfikować pogram naborowy, w zapisach mogą wziąć również udział Rodzice dzieci, którzy nie brali dotychczas udziału w rekrutacji.

Uruchomienie systemu informatycznego nastąpi 22 czerwca 2020 r. o godz. 11.00, natomiast zamknięcie 26 czerwca 2020 r. ogodz.15.00.

W tym okresie Rodzice będą mieli możliwość wypełniania wniosków.
Wniosek dostępny będzie w systemie.

Dyżur wakacyjny w danym przedszkolu trwa dwa tygodnie. W Płocku ustalone zostały cztery okresy dyżurów wakacyjnych:

·        od 1 lipca 2020 r. do 17 lipca 2020 r.,

·        od 20 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.,

·        od 3 sierpnia 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.,

·        od 17 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Na każdy okres dyżuru wakacyjnego zainteresowany nim Rodzic musi złożyć oddzielny wniosek.

Zapisy będą się odbywały jednocześnie, zarówno dla dzieci z danego przedszkola,jak i pozostałych przedszkoli. W pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci uczęszczające do danego przedszkola, natomiast gdy przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, dzieci z innych przedszkoli. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola dostępna będzie indywidualnie dla Rodzica, na stronie naborowej, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie hasła w dniu 29 czerwca od godziny 13.00.

Po ogłoszeniu wyników, w przypadku zakwalifikowania, należy elektronicznie potwierdzić wolę uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny do danego przedszkola w terminie do 30 czerwca do godz.13.00. Rodzic nie musi udawać się do przedszkola,wszystko odbywa się zdalnie.

Potwierdzenie woli, przez rodzica zakwalifikowanego dziecka jest jednoznaczne z przyjęciem na dyżur wakacyjny w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z  wyznaczonego miejsca, przez system naborowy.Strony internetowe zapisów uzupełniających, czterech okresów dyżurów wakacyjnychStrony rekrutacyjne przedszkoli, szkół, placówek wychowania pozaszkolnego (MDK, HZPiT) oraz Bursy Płockiej
dostępne są
 na Płockim Portalu Oświatowym - ppo.zjoplock.pl
Rekrutacja ID: 143; Wersja: 20.158.311.2219 Harmonogram ID: 909;